Synonymer til siffer

chiffer, kode, system, applikasjon, dataprogram, kildekode, program, programkodekode, numerus, nummer, tall, talltegn, tegn, systemsiffer, angrepsmåte, arbeidsmåte, framgangsmåte, metode, måte, plan, praksis, prinsipp, prosedyre, prosess, renkespill, strategi, taktikk, tilnærmingsmåte, vei, vissystem, avstemning, helhet, hierarki, innordning, innretning, innstilling, justering, konfigurasjon, oppsett, oppstilling, ordning, regulering, sammenheng, struktur, valgsystem, geometri, matematikk, matte, statistikk, tallteoritall, advarsel, forbud, formaning, forvarsel, hint, jærtegn, memento, omen, profeti, påminnelse, signal, skremmeskudd, skriften på veggen, spådom, symbol, varsel, varsku, vinktegn, alfabet, bokstav, grafem, hieroglyf, mayaglyf, skrifttegntegn, bind, blytyper, bok, håndskrift, skrevne ord, skrift, tekst, verktegn