Synonymer til siktetiltale

tiltale, anklage, bebreide, beskylde, påtale, prosess, rettergang, rettssak, rettstvist, sak, straffesak, strid, tvist