Synonymer til singel

78-plate, grammofonplate, LP, lp-plate, maksisingel, plate, skive, adskilt, alene, asosial, avsondret, ene, enslig, ensom, forlatt, isolert, på egen hånd, separat, tilbaketrukket, uforstyrret, uten selskapadskilt, avgrenset, delt, desentralisert, differensiert, distribuert, dividert, fordelt, fraksjonert, kløyvd, loddet ut, oppdelt, porsjonert, revet løs, segregert, separert, skilt, sondret, sortert, spaltet, splittet, spredt, stykket opp, tildelt, tilmålt, utdelt, uten selskap, uten selskapavsondret, avfolket, avsides, ensomt, fraflyttet, grisgrendt, gudsforlatt, tomt, ubebodd, øde, adsk