Synonymer til sinn

egenart, karakter, personlighet, preg, særpreg, temperament, type, vesen, følelse, affekt, emosjon, fornemmelse, følsomhet, ha antenner (for noe), instinkt, kjensle, nerve, opplevelse, sensibilitet, sinnstilstandfølelse, indre, indre liv, sjel, tanke, ånd, ego, individualitet, jeg, meg, mitt sentrum, person, selv, vesenskjerne, åndindre, vesenkarakter, egenskap, gruppe, holdbarhet, inndeling, klasse, kvalitet, modenhet, nivå, orden, rang, slag, sortering, stand, standard, utholdenhet, varighet, verdi, vesenpersonlighet, vesensinn,