Synonymer til sinnstilstandfornemmelse

fornemmelse, affekt, emosjon, følelse, følsomhet, ha antenner (for noe), instinkt, kjensle, nerve, opplevelse, sensibilitet, anskuelse, erfaring, erkjennelse, forståelse, gnosis, innsikt, kunnskap, livsoppfatning, oppfatning, oppfattelse, persepsjon, verdensanskuelse, verdensbilde, viten