Synonymer til sirkulæredekret

dekret, akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, proklamasjondekret, annonse, avertissement, bekjentgjørelse, edikt, informasjon, kommunike, lansering, lysing, notis, nyhet, offentliggjørelse, opplysning, proklamasjon, propaganda, publisering, reklame, rundskriv, befaling, beskjed, bud, diktat, forlangende, forskrift, imperativ, instruks, kommando, oppdrag, parole, påbud, pålegg, vilje