Synonymer til sirkulæreinformasjon

informasjon, annonse, avertissement, bekjentgjørelse, deklarasjon, dekret, edikt, erklæring, kommunike, kunngjøring, lansering, lysing, manifest, melding, notis, nyhet, offentliggjørelse, opplysning, oppslag, proklamasjon, propaganda, publisering, reklame, rundskriv, anvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, kjennskap, kommentar, meddelelse, note, tips, underretning, vink