Synonymer til sirkulærenotis

notis, annonse, avertissement, bekjentgjørelse, deklarasjon, dekret, edikt, erklæring, informasjon, kommunike, kunngjøring, lansering, lysing, manifest, melding, nyhet, offentliggjørelse, opplysning, oppslag, proklamasjon, propaganda, publisering, reklame, rundskriv, beskjed, huskelapp, huskeliste, memo, memorandum, notat, note, påminnelse