Synonymer til sivilarbeider

antimilitarist, fredsvenn, militærnekter, pasifist