Synonymer til sjefforesatt

foresatt, anfører, ansvarlig, arbeidsgiver, bas, befal, bestyrer, den som bestemmer, den som trekker i trådene, direktør, disponent, folkevalgt, forvalter, herre, hjerne, hode, husbond, kaptein, kommandant, konge/dronning, leder, overhode, overordnet, planlegger, prins(esse), fadder, guide, guru, instruktør, konsulent, lærer, mentor, mester, oppdrager, orakel, rådgiver, støttekontakt, veileder