Synonymer til sjefplanlegger

planlegger, anfører, ansvarlig, arbeidsgiver, bas, befal, bestyrer, den som bestemmer, den som trekker i trådene, direktør, disponent, folkevalgt, foresatt, forvalter, herre, hjerne, hode, husbond, kaptein, kommandant, konge/dronning, leder, overhode, overordnet, prins(esse), hjernemasse, hjernestammen, intelligens, kontrollsenter, lillehjernen, nervesystemets sentrum, sjef, små grå, storehjernen, tanke