Synonymer til sjenere

avskjære, avsperre, avstenge, barrikadere, blokkere, forby, hindre, lukke, obstruere, sperre, stanse, stenge, stoppeavskjære, avverge, begrense, boikotte, forebygge, forhindre, forpurre, forstyrre, hemme, innskrenke, motarbeide, motvirke, nekte, oppholde, sabotere, sette en stopper for, sinke, stoppe, utelukke, vegre, besvære, angripe, antaste, bry, forgripe seg på, forulempe, gripe fatt i, plage, røre, trakassere, uroe, være nærgående motbesvære, erte, forfølge, gi buksevann, gjøre livet surt for, gjøre trist, herse med, hundse