Synonymer til skabelonstandard

standard, allmenn, alminnelig, dagligdags, gangbar, generell, gjengs, gjennomsnittlig, grå, hverdagslig, jevn, kurant, normal, ordinær, rutinemessig, sedvanlig, vanligstandard, arketyp, eksempel, forbilde, form, mal, modell, mønster, ramme, rammeverk, sjablong, egenskap, gruppe, holdbarhet, inndeling, karakter, klasse, kvalitet, modenhet, nivå, orden, rang, slag, sortering, stand, type, utholdenhet, varighet, verdi