Synonymer til skaffe segbestikke

bestikke, anskaffe, bestille, betale, erverve, gå til innkjøp/anskaffelse av, handle, importere, innføre, investere i, kjøpe, kjøpslå, løse (billett), overta, shoppe, forlede, gi penger under bordet, smøre