Synonymer til skaffe segkjøpslå

kjøpslå, anskaffe, bestikke, bestille, betale, erverve, gå til innkjøp/anskaffelse av, handle, importere, innføre, investere i, kjøpe, løse (billett), overta, shoppe, bygge bro, forhandle, forlike, formidle, forsone, glatte over/ut, gripe inn, gå imellom, helle olje på opprørt hav, intervenerer, megle, mekle, skape fred, utjevne (forskjeller), være diplomatisk