Synonymer til skandinav

danske, finne, færøying, islending, nordboer, nordbu, nordbuer, nordmann, person fra Norden, svenske, person fra