Synonymer til skape fred

bygge bro, forhandle, forlike, formidle, forsone, glatte over/ut, gripe inn, gå imellom, helle olje på opprørt hav, intervenerer, kjøpslå, megle, mekle, utjevne (forskjeller), være diplomatisk, bable, fortelle, få munnen på glid, gi et intervju, hviske, jabbe, kakle, kjefte, la munnen løpe, legge fram, meddele, mumle, mæle, rope, si, skravle, sladre, snakke, stamme, stotre, tale, tiske, tute (en) ørene fulle, ymte, ytreformidle, være diplomatiskformidle, demonstrere, f