Synonymer til skape

avfatte, dikte, forfatte, formulere, føre i pennen, komponere, konsipere, produsere, sette sammen, skrive, skrive ned, utarbeide, utferdige, utforme, avle, belive, beånde, danne, finne opp, finne på, frembringe, gi liv, kreere, lage, opprette, unnfange, avstedkomme, bety, bevirke, bringe, dra etter seg, ende med, forårsake, framkalle, fremkalle, føre med seg, føre til, innebære, involvere, kreve, medføre, resultere i, volde, være forbundet med, være forbundet medbety, gi uttrykk for, minne om, se ut som, se ut til, tale for, tegne (til), tyde på, varsle, virke som, vitne om, være tegn på, anrette, anstifte, anstille, avlegge, bedrive, begå, bese, bestille, bære seg at med, eksersere, foreta, foreta seg, fremme, gjøre, lære