Synonymer til skapendekreativ

kreativ, aktiv, artistisk, fantasifull, formende, full av ideer, iderik, innfallsrik, kunstnerisk, autonom, bred, fri, fribåren, frigjort, gratis, myndig, selvhjulpen, selvstendig, selvstyrt, sterk, suveren, tilgjengelig, uavhengig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, vid, åpen