Synonymer til skattekammer

arsenal, batteri, beholdning, depot, fond, forråd, forsyning, help, hjelpekilde, kapasitet, lager, midler, opplag, proviant, provisjon, reserve, reservoar, ressurs, resurs, rustkammer, sareptakrukke, aktiva, eiendom, formue, gods, gods og gull, grøde, gull og grønne skoger, kapital, mammon, middel, penger, rikdom, skatterforråd, r