Synonymer til skattekammerkapasitet

kapasitet, arsenal, batteri, beholdning, depot, fond, forråd, forsyning, help, hjelpekilde, lager, midler, opplag, proviant, provisjon, reserve, reservoar, ressurs, resurs, rustkammer, sareptakrukke, autoritet, ekspert, fagkyndig, fagmann, konsulent, mester, professor (muntlig mening), spesialistkapasitet, begrensning, bredde, domensjon, format, grad, innhold, kaliber, lengde, mål, omfang, område, proporsjon, register, rekkevidde, skala, spenn, spennvidde, størrelse, utbredelse, vidde, volum