Synonymer til skattekammermidler

midler, arsenal, batteri, beholdning, depot, fond, forråd, forsyning, help, hjelpekilde, kapasitet, lager, opplag, proviant, provisjon, reserve, reservoar, ressurs, resurs, rustkammer, sareptakrukke, beløp, betalingsmiddel, grunker, gryn, kapital, likvider, mynt, penger, sedler, skilling, slant, slanter, summer, valuta, verdi, økonomimidler, pengemidler (muntlig mening), pengesystem, produksjon og forbruk, økonomi