Synonymer til skattekammeropplag

opplag, arsenal, batteri, beholdning, depot, fond, forråd, forsyning, help, hjelpekilde, kapasitet, lager, midler, proviant, provisjon, reserve, reservoar, ressurs, resurs, rustkammer, sareptakrukke, beholder, oppbevaringssted