Synonymer til skatterkapital

kapital, aktiva, eiendom, formue, forråd, gods, gods og gull, grøde, gull og grønne skoger, mammon, middel, penger, rikdom, beløp, betalingsmiddel, grunker, gryn, likvider, midler, mynt, sedler, skilling, slant, slanter, summer, valuta, verdi, økonomi