Synonymer til skikk

arbeidsmåte, angrepsmåte, framgangsmåte, metode, måte, plan, praksis, prinsipp, prosedyre, prosess, renkespill, strategi, system, taktikk, tilnærmingsmåte, vei, visarbeidsmåte, fremgangsmåte, konvensjon, tradisjon, befinnende, forfatning, forhold, form, helbred, kondisjon, omstendighet, orden, situasjon, stand, status, stilling, tilstand, assosiasjon, befatning, berøring, bindeledd, bro, forbindelse, forening, interaksjon, kobling, konneksjon, kontakt, kontaktflate, kontekst, relasjon, sammenheng, tilknytningforhold, avstand, bredde, dimensjon, dybde, flatemål, grad, hulmål, høyde, lengde, lengdemål, mengde, mål, omfang, porsjon, skala, størrelse, tykkelseforhold, arketyp, eksempel, forbilde, mal, modell, mønster, ramme, rammeverk, sjablong, skabelon, standardform, arrangement, formuleri