Synonymer til skikkelig

detaljert, bred, fyldig, grundig, i det vide og brede, inngående, lang, langvarig, minutiøs, nøyaktig, omfangsrik, omstendelig, utførlig, uttømmende, vidløftigdetaljert, dyptgående, fast, fullstendig, fullt og fast, gjennomført, i dybden, nøye, omfattende, omhyggelig, profesjonelt, pålitelig, redelig, solid, systematisk, til bunns, til gagns, troverdig, ut og inn, vidløftig, disiplinert, metodisk, omsorgsfull, ordentlig, pertentlig, planmessig, presis, punktlig, regelmessig, regelrett, ryddig, samvittighetsfull, sirlig, skapelig, skrupuløs, basalt, elementær, empirisk, erfaringsmessig, forberedende, fundamentalt, grunnleggende, innførende, propedeutisk, uunnværlig, vesentligdyptgående, av