Synonymer til skille

avgrensing, begrensning, forbehold, formalisering, grense, innskrenkning, reduksjon, regelbinding, restriksjon, unntakavgrensing, deling, desentralisering, differensiering, distribusjon, divisjon, fordeling, fraksjonering, inndeling, løsrivelse, oppstykking, separasjon, skill, sondring, spalt(n)ing, utdeling, utporsjonering, utskilling, avskygning, avvik, differanse, distinksjon, divergens, forandring, forskjell, gap, grad, nyanse, overgang, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, variasjon, apropos, avstikker, digresjon, eskapade, innskudd, intermesso, parentes, sidesprangavvik, variasjonavvik, endring, feil, varians, delelinje, grenselinje, landegrense, landemerke, s