Synonymer til skilt

adskilt, alene, asosial, avsondret, ene, enslig, ensom, forlatt, isolert, på egen hånd, separat, singel, tilbaketrukket, uforstyrret, uten selskapadskilt, avgrenset, delt, desentralisert, differensiert, distribuert, dividert, fordelt, fraksjonert, kløyvd, loddet ut, oppdelt, porsjonert, revet løs, segregert, separert, sondret, sortert, spaltet, splittet, spredt, stykket opp, tildelt, tilmålt, utdelt, alenefar, aleneforelder, alenemor, eneforsørger, husfar, husmor, utdeltavgrenset, avstengt, barrikadert, blokkert, forbudt, innesluttet, lukket, låst, sperret, stengt, utilgjengelig, forde