Synonymer til skiskytter

idrettsskytter, skytter, sportsskytter, fangstmann, jeger, nimrod, veidemannskytter