Synonymer til skjærsild

Gehenna, det hinsidige, dødsriket, Hades, Hel, helvete, inferno, pandemonium, purgatorium, svovelpøl, underverdenen, de evige jaktmarker, eden, Guds rike, himmelen, himmelriket, nirvana, paradis, valhalldet hinsidige, valhalldødsriket, alderdom, angst, besvær, byrde, defekt, lidelse, misdannelse, pine, pinsel, plage, skrøpelighet, smerte, sorg, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, ubehaghelvete, purgato