Synonymer til skjønnsmessig

arbitrær, egenmektig, etter skjønn, lunefull, på slump, tilfeldig, ubegrunnet, uberegnelig, umotivert, ustadig, uten begrunnelse, vilkårlig, vilkårligegenmektig, autoritær, despotisk, diktatorisk, enerådende, eneveldig, selvbestaltet, selvrådig, suveren, totalitær, tyrannisk, uavhengig, uinnskrenket, vilk