Synonymer til skjema

agenda, dagsorden, forehavende, hensikt, kart, mål, målsetting, opplegg, plan, program, prosjekt, prospekt, saksliste, slagplan, aktivitetsplan, aperçu, disposisjon, fortegnelse, kompendium, liste, overblikk, oversikt, referat, register, resyme, sammendrag, synopsis, tabell, tidsplan, tidsskjema, timeplan, utdrag, utdragdisposisjon, delegering, dispasje, fordeling, oppdeling, orden, sits, spredning, utdeling, utlodningdisposisjon, kladd, riss, skisse, utkast, sla