Synonymer til skjemavelde

administrasjon, ansvarshavende, bestyrelse, direksjon, embetsverk, formynderskap, forvaltning, ledelse, papirmølle, stell, styre, styringsverk, verk, vesen, byråkrati, formalisme, vesenembetsverk, bemyndigelse, fullmakt, instans, jurisdiksjon, makt, myndighet, organ, rett, rådighet, statsmakt, øvrighet