Synonymer til skolemestermentor

mentor, adjunkt, frøken, guvernante, informator, kursansvarlig, kursholder, lektor, lærer, lærerinne, magister, pedagog, preseptor, privatlærer, professor, fadder, foresatt, guide, guru, instruktør, konsulent, mester, oppdrager, orakel, rådgiver, støttekontakt, veileder