Synonymer til skrønehistorie

historie, affære, begivenhet, episode, evenement, eventyr, foreteelse, hendelse, intermesso, nyhet, opplevelse, opptrinn, scene, slump, tildragelse, tilfeldighet, tilfelle, treffhistorie, alder, avsnitt, epoke, fase, milepæl, moment, måned, periode, stadium, stund, tid, tideverv, tidsalder, tidsperiode, tidsrom, tidsskifte, uke, år, æra, øyeblikkhistorie, anekdote, dikt, diktning, fabel, fortelling, krønike, myte, roman, sagn, beretning, beskjed, brev, bud, erklæring, etterretning, formidling, hemmelighet, korrespondanse, meddelelse, melding, notat, opplysning, pressemelding, rapport, reklame, rykte, sladderhistorie, forgangne tider, forn, fortid, fra arilds tid, fra gammelt av, før, gamle dager, imperfektum, oldtid, preteritum, tidligere, urtid