Synonymer til skrive ned

avfatte, dikte, forfatte, formulere, føre i pennen, komponere, konsipere, produsere, sette sammen, skape, skrive, utarbeide, utferdige, utforme, utformedikte, fable, fabulere, finne på noe, fordreie, forfalske, forføre, fortegne, forvrenge sannheten, føre bak lyset, gi falsk forklaring, ljuge, lure noen, lyge, lyve, skrøne, slå ei plate, snakke tull, snakke usant, vase (muntlig mening), vrøvle (muntlig mening), utformeformulere, bemerke, beskrive, framstille, hevde, legge for dagen, nevne, omtale, ordlegge, påstå, si, tilkjennegi, uttale, ymte, ytre, åpenbare, produs