Synonymer til skrivskjøte

skjøte, akkreditiv, akt, aktstykke, anvisning, ark, arkivalie, attest, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, revers, side, sirkulære, skrift, skriftstykke, forlenge, forstørre, fortsette, strekke, tøye, utvide, øke