Synonymer til skudd

ammunisjon, kule, patron, prosjektil, anlegg, aksiom, antakelse, bakgrunn, basis, betingelse, forutsetning, grunn, grunnlag, grunnsetning, krav, kvalifikasjon, nødvendighet, postulat, premiss, skikkethet, utgangspunkt, vilkåranlegg, anstalt, bedrift, etablissement, firma, foretak, forretning, institusjon, institutt, kompani, konsern, selskap, virksomhetanlegg, fabrikk, fabrikkanlegg, produksjonsanlegg, produksjonsbedrift, verkanlegg, begavelse, dyktighet, ekspertise, evne, ferdighet, genialitet, kompetanse, kunnen, kunnskap, kyndighet, talent, åreanlegg, begynnelse, bengel, frø, groe, kime, kjerne, pode, renning, spire, sæd, yngling, bark, blad, blomst, frukt, grein, gren, knopp, kongle, krone, kvae, kvist, nøtt, rot, stammebark, brenne, brennstoff, brensel, flis, olje, opptenningsved, pellets, småved, tre, ved, vedkubbebark, never, ynglingbegynnelse, avspark, barndom, debut, førstning, genesis, grunnleggelse, ilddåp, innføring, innledning, intro, introduksjon, kilde, opphav, opprettelse