Synonymer til skufferense

rense, adle, bearbeide, dyrke opp, forbedre, foredle, forfine, forskjønne, heve, høyne, kultivere, lutre, løfte, raffinere, utvikle, videreutvikle, øke verdienrense, bade, desinfisere, dusje, rengjøre, sjamponere, skrubbe, skylle, spyle, tvette, vaskerense, bane, bryte, fli, frigjøre, greie, legge under plogen, ordne, pynte, re, rydde, sanere, dalke, famle, fingre, føle, grafse, gramse, grave, klø, krafse, lirke, pelle, pille, pirke, plukke, ribbe, rote, røre, skrelle, trevle, tukle