Synonymer til skufferydde

rydde, bane, bryte, dyrke opp, fli, frigjøre, greie, legge under plogen, ordne, pynte, re, rense, sanere, bunnskrape, gjøre rent bord, helle (ut), klargjøre, lense, losse, pumpe, snaue, tømme, øserydde, måke, skovle, skuffe, skufle, spa