Synonymer til skvette

bykse, hoppe, jumpe, sette, sprette, springe, grise, plaske, skitne til, skvalpe, skvulpe, sprute, sprøyte, søle, araber, araberhest, arbeidshest, blakk, fjording, fole, fuks, fullblodshest, føll, gamp, hest, hingst, merr, mustang, pegasus, ponni, skimmel, tarpan, traver, økhoppe, forderve, forgifte, forpeste, forsure, forsøple, forurense, infisere, ødeleggeskitne til, springeskvette, bore opp, bryte, dirke opp, føre opp (til dans), gi adgang, lukke opp, starte, ta hull på, åpnesprette, s