Synonymer til skylle

bade, desinfisere, dusje, lutre, rengjøre, rense, sjamponere, skrubbe, spyle, tvette, vaske, bølge, emanere, flomme, flyte, fosse, løpe, myldre, renne, sprudle, strømme, styrte, velle, velte, adle, bearbeide, dyrke opp, forbedre, foredle, forfine, forskjønne, heve, høyne, kultivere, løfte, raffinere, utvikle, videreutvikle, øke verdienlutre, beinfly, fare, fly, fly som en vin