Synonymer til slå følge medta med

ta med, engasjere, føre, holde i hånda, lede, leie, favne, gjemme, holde, inkludere, innbefatte, inneholde, omfatte, romme, spenne over