Synonymer til slå inn på

avgjøre, angi, bringe på det rene, dokumentere, fastslå, fokusere på, framheve, fremheve, gjøre oppmerksom på, klarlegge, konstatere, markere, nevne, poengtere, påpeke, sette fingeren på, slå fast, trekke fram, understreke, utpeke, vektlegge, vise tilavgjøre, avrunde, avslutte, avvende, avvikle, besegle, bli ferdig med, bringe i havn, bringe til ende, bringe til opphør, fullbyrde, fullende, få fra hånden, gjøre en ende på, gjøre ferdig, gjøre opp, heve, krone, legge siste hånd på, likvidere, nedlegge, oppløse, ordne, runde av, slutte, stanseavgjøre, bestemme seg for, eligere, foretrekke, håndplukke, kåre, nedsette, optere, preferere, satse på, selektere, stemme for, stemme på, utnevne, utrope, utse, velge, utnev