Synonymer til slå ned

baste og binde, beseire, betvinge, bøye, diskriminere, dominere, dukke, dupere, hemme, holde nede, knekte, kue, kujonere, kuste, kvele, nedkjempe, terrorisere, tvinge, tyrannisere, underkue, undertrykke, ydmyke, ydmykebeseire, bekjempe, besette, erobre, erverve, gå til topps, innta, klare, klare brasene, orke, overgå, overskride, overta, overvinne, seire, ta med storm, toppe, trekke det lengste strået, vinne, ydmykebøye, byge, el, eling, hagl, nedbør, regn, regnbyge,