Synonymer til slått avute av drift

ute av drift, av, fra, frakoblet, ikke i bruk, ikke i gang, inaktiv, ledig, skrudd av, brukket, brusten, bøyd, defekt, fordervet, hullete, kaputt, knekt, knust, korrupt, på verksted, rusten, slått i stykker, til reparasjon, ubrukelig, udyktig, uegnet, ute av ledd, vrengt, vridd, ødelagt