Synonymer til slørete

diffus, dim, disig, grumsete, løs, matt, mørk, opak, svak, svevende, tjukk, tvetydig, tykk, tåkete, uklar, ullen, usiktbar, uskarp, utvisket, utydelig, vag, blandet, flekkete, forurenset, grisete, illeluktende, lortete, møkkete, oppspedd, skitten, smussig, svart, uekte, uren, uvasketgrumsete, alvorlig, bedrøvet, beklemt, deprimert, dyster, forstemt, gledesløs, lei seg, melankolsk, mismodig, nedslått, plaget, på gråten, sorgfull, sturen, trist, tung til sin