Synonymer til sladder

beretning, beskjed, brev, bud, erklæring, etterretning, formidling, fortelling, hemmelighet, historie, korrespondanse, meddelelse, melding, notat, opplysning, pressemelding, rapport, reklame, rykte, akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, proklamasjonerklæring, annonse, avertissement, bekjentgjørelse, edikt, informasjon, kommunike, lansering, lysing, notis, nyhet, offentliggjørelse, proklamasjon, propaganda, publisering, rundskriv, sirkulæreerklæring, argument, argumentasjon, begrunnelse, forklaring, forsvar, grunn, motivering, påstand, redegjørelse, resonnement, støtteerklæring, anvisning, data, empiri, fotnote, henvisning, i