Synonymer til sladderformidling

formidling, beretning, beskjed, brev, bud, erklæring, etterretning, fortelling, hemmelighet, historie, korrespondanse, meddelelse, melding, notat, opplysning, pressemelding, rapport, reklame, rykte, brevsamling, brevveksling, forbindelse, forståelse, kommunikasjon, post, utveksling (av informasjon)