Synonymer til sladderhistorie

historie, affære, begivenhet, episode, evenement, eventyr, foreteelse, hendelse, intermesso, nyhet, opplevelse, opptrinn, scene, slump, tildragelse, tilfeldighet, tilfelle, treffhistorie, alder, avsnitt, epoke, fase, milepæl, moment, måned, periode, stadium, stund, tid, tideverv, tidsalder, tidsperiode, tidsrom, tidsskifte, uke, år, æra, øyeblikkhistorie, anekdote, dikt, diktning, fabel, fortelling, krønike, myte, roman, sagn, skrønehistorie, beretning, beskjed, brev, bud, erklæring, etterretning, formidling, hemmelighet, korrespondanse, meddelelse, melding, notat, opplysning, pressemelding, rapport, reklame, rykte, forgangne tider, forn, fortid, fra arilds tid, fra gammelt av, før, gamle dager, imperfektum, oldtid, preteritum, tidligere, urtid